CÔNG TY CỔ PHẦN ANSOFT

Công ty Cổ phần ANSOFT là một công ty hoạt động trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin. Mục tiêu của Công ty là xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp có uy tín, chuyên nghiệp, tập trung nghiên cứu giải pháp, tích hợp hệ thống, cung cấp dịch vụ, sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tiên phong phát triển công nghệ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thiết bị tự động hóa

THÔNG TIN LIÊN LẠC

KIỂM SOÁT AN NINH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thiết bị tự động hóa

THÔNG TIN LIÊN LẠC

KIỂM SOÁT AN NINH

Định hướng thị trường, công nghệ

Ansoft với sứ mệnh
ứng dụng công nghệ vào cuộc sống

Đi cùng với xu hướng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo song song với mục tiêu trở thành một công ty công nghệ, ANSOFT phấn đấu trở thành một công ty có tính ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào các giải pháp thông minh như AI, Metaverse để có sản phẩm phục vụ doanh nghiệp và các tổ chức, cơ quan nhà nước.

Định hướng công nghệ

Ansoft với sứ mệnh
ứng dụng công nghệ vào cuộc sống

Đi cùng với xu hướng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo song song với mục tiêu trở thành một công ty công nghệ, ANSOFT phấn đấu trở thành một công ty có tính ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào các giải pháp thông minh như AI, Metaverse để có sản phẩm phục vụ doanh nghiệp và các tổ chức, cơ quan nhà nước.

 

 

Sẵn sàng tạo ra những đột phá công nghệ cùng Ansoft

Sẵn sàng tạo ra những đột phá công nghệ cùng Ansoft

0588.96.8888 Chat tư vấn trực tiếp
[contact-form-7 id=”2556″]

TIN TỨC & BÁO CHÍ